מאמרים

הצהרת הון

 

הגדרת מונחים

מדובר הצהרה לגבי כל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ליום מסוים. הצהרת הון משמשת כמכשיר נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיו של הנישום.

לדוגמא, אם יש לאדם מסוים רכוש בעלות של 1,000,000 ₪ ולעומת זאת התחייבויות בשווי של 500,000 ₪, נאמר שההון ה"נקי" (הון נטו) של אותו אדם לאותו יום הוא 500,000 ₪.

סיכום זה מהווה כמעין "מאזן" המשקף "צילום" תמונת מצב נכונה לאותו רגע תיאורטי שבו נערך המאזן. יש לציין כי תמונת מצב זו אינה נכונה וזהה לכל רגע שאחרי, או שלפני, תאריך הצהרת ההון. לפיכך, כדי למנוע מצג שווא, מקפידים במס הכנסה לעיין בתנועה בחשבונות הבנק של הנישום סמוך לתאריך הצהרת ההון ובעיקר בתקופה של מספר חודשים לפניו ואחריו.

מתי נדרשת הצהרת הון ע"פ חוק

מס הכנסה דורש הצהרה על ההון מכל אדם שהקים עסק חדש, מכל נישום הנמצא בטיפול של ביקורת על הכנסותיו, משכירים שקיימת להם הכנסה מעסק או משלח יד ומנישומים נוספים. דרישה להצהרת הון נשלחת אחת ל-4 שנים, בדרך כלל. מועד דרישת הצהרת ההון יהא, ברוב המקרים, לתום שנת המס. לעיתים חורג מס הכנסה מנוהל זה ודורש הצהרת הון למועדים אחרים כגון סמוך למועד ביצוע עסקאות מהותיות.

תדירות הדרישה להצהרת הון עלולה להשפיע על האפקטיביות של בדיקת השוואת ההון. מכיוון שבדיקה זו מבוצעת בערכים נומינליים, הדבר עלול לגרום לעיוות ריאלי שנוצר כאשר פרק הזמן העובר בין הצהרות ההון אחת לשנייה הוא בן שנים רבות.  

כיצד מכינים הצהרות הון?

מילוי והגשת דו"ח הצהרת הון צריך להיעשות בקפדנות יתרה. לפיכך,  לכלול  ברשימה את כל  הרכוש השייך לבעל העסק, בין אם רשום על השם שלו או עם שם צאצאיו.

כדאי להשוות בין ההצהרות האחרונות שהוכנו(אם לא מדובר בהצהרת הון ראשונה). טרם הגעתכם  לפקיד השומה מוכנים, מנעו הפתעות לא רצויות וטרום מפגש זה  ערכו השוואת הון וודאו שהדיווחים על ההכנסות עומדים בד בבד עם השינויים שחלו בפועל על ההון של העסק. כדאי להימנע מניסיון להסביר גידול בלתי מוסבר בהון בדרכים כמו מתן מתנה לקרוב משפחה, היות ואלו דברים שנבדקים היטב. בנוסף, כדאי לקחת בחשבון שמשווים בין התקופות השונות בהן הוגשו הצהרות הון, כך שאם יש הפרש משמעותי בין הצהרות מתקופות שונות הן כן יבדקו לעומק.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 
ראשי                       שירותי ראיית חשבון        צור קשר 
ייעוץ מס                   דוח שנתי                     טל: 035603015
אודות                      הצהרת הון                                   
 
 
 

הכתובת שלנו: הרצל 63 פינת תרמ"ב 11 ראשון לציון